O nama

Psihijatrijska Bolnica LOPAČA  je specijalna bolnica čiji je osnivač Grad Rijeka namijenjena za liječenje duševnih bolesti i poremećaja te rehabilitaciju oboljelih.  Bolnica se nalazi u zaleđu Rijeke, niti desetak km od centra grada, u području zelenog pojasa nekoliko desetaka  tisuća  m2 prostora koji potpada pod samu bolnicu.

Nažalost ne postoji mogućnost dolaska autobusnom linijom do nas. Bolnica se prostorno sastoji  od nekoliko paviljona, unutar kojih se nalaze odjeli, povezanih međusobno bolničkim parkom.

U bolnici se liječenje oduvijek provodi u kompleksu sociodinamske terapije gdje se naglasak daje na produljenom liječenju kroničnih duševnih bolesnika i njihovoj rehabilitaciji koja se provodi kroz organiziranu okupacionu terapiju te grupnu i socioterapiju.

U bolnici se obavlja sistemska terapija gerontopsihijatrijskih bolesnika kao i terapija odraslih i adolescenata s psihičkim smetnjama. U bolnici djeluje i  KLA, koji je jedan od prvih tako osnovanih na ovom području. U sklopu gerontopsihijatrijske službe obavljaju se usluge psihoterapije sa članovima obitelji gerontopsihijatrijskih bolesnika te pomoć u rješavanju kriznih situacija u obitelji.

Psihijatrijska se djelatnost u bolnici provodi od 1967. godine kada se u ondašnji Zavod za socijalno zdravstvenu zaštitu  počinju primati prvi psihički bolesnici iz područja cijele Hrvatske. Zavod je osnovan da bi pružio smještaj i njegu kroničnim duševnim bolesnicima kod kojih nije moguće provoditi rehabilitaciju.

Prvi štićenici primljeni su iz duševnih bolnica Vrapče, Jankomira i Popovače, a zatim iz drugih sličnih bolnica s područja Hrvatske. Kapacitet zavoda tih je godina bio 150 kreveta, a zaposlena su bila 43 radnika. Stručnu medicinsku službu vodio je liječnik specijalista psihijatar.

 

 

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

Lopača 11, Dražice

Broj: 4-  251/2024

Dražice, 25. travanj 2024.

pbl.png

Temeljem odredbe članka 23. Statuta Psihijatrijska bolnica Lopača raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme (uz ugovaranje obveznog probnog rada sukladno vrsti radnog mjesta od 3 do 6 mjeseci).

Poslodavac sufinancira do 300,00 eura mjesečno troškove stanovanja.

 

1. specijalist psihijatrije - radno mjesto I. vrste, dva izvršitelja

Uvjeti:

- završeni sveučilišni diplomski studij medicine/integrirani preddiplomski i diplomski studij sveučilišni studij medicine (s tim izjednačen VSS zdravstvenog smjera)

- odobrenje za samostalan rad (važeća licenca)

- specijalizacija iz psihijatrije

2. odjelni liječnik - radno mjesto I. vrste, jedan izvršitelj

Uvjeti:

- završeni sveučilišni diplomski studij medicine/integrirani preddiplomski i diplomski studij sveučilišni studij medicine (s tim izjednačen VSS zdravstvenog smjera)

- odobrenje za samostalan rad (važeća licenca)

3. prvostupnik sestrinstva - radno mjesto II. vrste, dva izvršitelja

Uvjeti:

- VŠS za prvostupnik sestrinstva

4. medicinske sestre-tehničara u bolnici 1 - radno mjesto III. vrste, četiri izvršitelja

Uvjeti:

–         SSS za medicinska sestra-tehničar

-         odobrenje za samostalan rad (moguće zapošljavanje i pripravnika)

5. njegovatelj/bolničar - radno mjesto IV. vrste, četiri izvršitelja

Uvjeti:

- završen tečaj za njegovatelja/bolničara (Bolnica može u cijelosti snositi troškove)

 

Tekst natječaja u cijelosti može se preuzeti na istim mrežnim stranicama pod rubrikom “Natječaji”.

Neven Ivanović, dipl.oec.