Liste čekanja

Poštovani, ovdje se možete prijaviti za smještaj u bolnicu te dobiti sve potrebne informacije. Kontaktirajte nas na našu e-mail adresu: tajnistvo@pbl.hr ili broj telefona: 051 652 200 i broj faxa: 051 230 300.