Program specijalizacija

Informacije o zdravstvenom stanju pacijenata na liječenju u PB LOPAČA dostupne su na tel. broju liječnika 051/652-226 od ponedjeljka do petka , u vremenu od 13-14 sati .

PROGRAM SPECIJALIZACIJA

Sukladno čl. 15. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 62/2016), Psihijatrijska bolnica Lopača objavljuje:

A/ Popis ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz psihijatrije:
- Klinička psihijatrija - 3 mjeseca
- Psihijatrija u zajednici i socijalna psihijatrija - 3 mjeseca

Pretplati se na Program specijalizacija