OBAVIJEST ZA POSJETE BOLESNICIMA
Po naputku epidemiologa posjete bolesnicima se ograničavaju na 15 minuta uz primjenu protuepidemioloških mjera.
Posjete radnim danom od 11,00 do 12,30 i od 14,00 do 15,30 sati .

Obavezno nošenje maske i fizička distanca .

Zamjenica ravnatelja
Marijana Aleksić-Ličina, dr.med., spec. psihijatar

Informacije o zdravstvenom stanju pacijenata na liječenju u PB LOPAČA dostupne su na tel. broju liječnika 099/2310-553 i pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo 099/2310-552 od ponedjeljka do petka , u vremenu od 13-14 sati .

O nama

Psihijatrijska Bolnica LOPAČA  je specijalna bolnica čiji je osnivač Grad Rijeka namijenjena za liječenje duševnih bolesti i poremećaja te rehabilitaciju oboljelih.  Bolnica se nalazi u zaleđu Rijeke, niti desetak km od centra grada, u području zelenog pojasa nekoliko desetaka  tisuća  m2 prostora koji potpada pod samu bolnicu.

Nažalost ne postoji mogućnost dolaska autobusnom linijom do nas a u najskorije vrijeme uspostavlja se gradska linija koja će voziti direktno u bolnicu, povezujući je sa gradom. To će, zahvaljujući našem osnivaču, omogućiti kako našim bolesnicima tako i njihovim obiteljima lakšu komunikaciju i povezanost, a time i lakšu resocijalizaciju, a samoj bolnici da postane u potpunosti gradska ustanova, sada eto povezana i javnim gradskim prijevozom. Bolnica se prostorno sastoji  od nekoliko paviljona, unutar kojih se nalaze odjeli, povezanih međusobno bolničkim parkom.

U bolnici se liječenje oduvijek provodi u kompleksu sociodinamske terapije gdje se naglasak daje na produljenom liječenju kroničnih duševnih bolesnika i njihovoj rehabilitaciji koja se provodi kroz organiziranu okupacionu terapiju te grupnu i socioterapiju.

U bolnici se obavlja sistemska terapija gerontopsihijatrijskih bolesnika kao i terapija odraslih i adolescenata s psihičkim smetnjama. U bolnici djeluje i  KLA, koji je jedan od prvih tako osnovanih na ovom području. U sklopu gerontopsihijatrijske službe obavljaju se usluge psihoterapije sa članovima obitelji gerontopsihijatrijskih bolesnika te pomoć u rješavanju kriznih situacija u obitelji.

Psihijatrijska se djelatnost u bolnici provodi od 1967. godine kada se u ondašnji Zavod za socijalno zdravstvenu zaštitu  počinju primati prvi psihički bolesnici iz područja cijele Hrvatske. Zavod je osnovan da bi pružio smještaj i njegu kroničnim duševnim bolesnicima kod kojih nije moguće provoditi rehabilitaciju.

Prvi štićenici primljeni su iz duševnih bolnica Vrapče, Jankomira i Popovače, a zatim iz drugih sličnih bolnica s područja Hrvatske. Kapacitet zavoda tih je godina bio 150 kreveta, a zaposlena su bila 43 radnika. Stručnu medicinsku službu vodio je liječnik specijalista psihijatar.