Aktivnosti

Trajna edukacija

U bolnici se održava Trajna edukacija za psihoterapeute ( liječnike ) i Balintove grupe za medicinske sestre/tehničare pod ingerencijom Instituta za grupnu analizu, čiji edukatori ( prof.dr Gregurek i sur.) dolaze održavati edukaciju u modulima u bolnici. Edukacija je otvorena i za uključivanje zainteresiranih liječnika i medicinskih sestara koji nisu djelatnici ove bolnice.

Pretplati se na Aktivnosti