Javna nabava

Informacije o zdravstvenom stanju pacijenata na liječenju u PB LOPAČA dostupne su na tel. broju liječnika 051/652-226 od ponedjeljka do petka , u vremenu od 13-14 sati .

Planovi nabave

Ovdje možete pogledati planove nabave.

Registri ugovora

Ovdje možete pogledati registre ugovora.

Jednostavna nabava

Nabavu ispod zakonskog praga, bolnica Lopača provodi prema Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Sprečavanje sukoba interesa

U smislu odredbi Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), javni Naručitelj Psihijatrijska Bolnica Lopača izjavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Naručitelja, te s njima povezane osobe - u sukobu interesa.
Pretplati se na Javna nabava