Godišnji izvještaj o izvršenju fin. plana 2023.

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN"82/2023") čl.57., Upravno vijeće Psihijatrijske bolnice Lopača na 21.sjednici UV održanoj 26.ožujka 2024.godine donosi Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Psihijatrijske bolnice Lopača za 2023.godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju fin. plana 2023.