Izmjene i dopune broj 1.Financijskog plana PB Lopača za 2022. godinu

Temeljem odredbe iz članka 19. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača (dalje:PB Lopača),Upravno vijeće PB Lopača  donosi na 50. sjednici dana  30.06.2022. godine 
Izmjene i dopune broj 1.Financijskog plana PB Lopača za 2022. godinu

Prihodi I. reb 2022.

Rashodi I. reb. 2022.