Izmjene i dopune broj 2.Financijskog plana PB Lopača za 2022. godinu

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 8. prosinca 2022. godine, usvojene su Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. te Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu. Rebalans 2. proračuna Psihijatrijske bolnice Lopača mijenjao se kako slijedi :

Rebalans II 2022 - prihodi

Rebalans II 2022 - rashodi