Lista čekanja

Informacije o zdravstvenom stanju pacijenata na liječenju u PB LOPAČA dostupne su na tel. broju liječnika 051/652-226 od ponedjeljka do petka , u vremenu od 13-14 sati .

Poštovani,
ovdje se možete prijaviti za smještaj u bolnicu te dobiti sve potrebne informacije.
Kontaktirajte nas na našu e-mail adresu: tajnistvo@pbl.hr ili broj telefona: 051 652 200 broj faxa: 051 230 300.