Lista čekanja

Poštovani,
ovdje se možete prijaviti za smještaj u bolnicu te dobiti sve potrebne informacije.
Kontaktirajte nas na našu e-mail adresu: tajnistvo@pbl.hr ili broj telefona: 051 652 200 broj faxa: 051 230 300.