Plan trajnog usavršavanja za 2013

Informacije o zdravstvenom stanju pacijenata na liječenju u PB LOPAČA dostupne su na tel. broju liječnika 051/652-226 od ponedjeljka do petka , u vremenu od 13-14 sati .

U bolnici se provodi trajna edukacija liječnika i srednjeg medicinskog kadra prema programima odobrenim od strane Hrvatske liječničke komore kao i Hrvatske komore medicinskih sestrara i tehničara.

Plan trajnog usavršavanja za ovu godinu u PDF formatu možete pogledati ovdje.