Sprečavanje sukoba interesa

U smislu odredbi Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), javni Naručitelj Psihijatrijska Bolnica Lopača izjavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Naručitelja, te s njima povezane osobe - u sukobu interesa.