Natječaji

Informacije o zdravstvenom stanju pacijenata na liječenju u PB LOPAČA dostupne su na tel. broju liječnika 051/652-226 od ponedjeljka do petka , u vremenu od 13-14 sati .

PSIHIJATAR - na neodređeno vrijeme (od 26.07.2018.)

NATJEČAJ  za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto
PSIHIJATAR- 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Rok prijave: 15 dana od objave natječaja

PRALJA - na određeno vrijeme (od 18.06.2018.)

NATJEČAJ  za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto
PRALJA - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme (m/ž)
Rok prijave: 15 dana od objave natječaja

BOLNIČARKA - na određeno vrijeme (od 04.06.2018.)

NATJEČAJ  za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto
BOLNIČAR/KA - 4 izvršitelja, na određeno vrijeme (m/ž)
Rok prijave: 30 dana od objave natječaja.

DOKTOR OPĆE MEDICINE - na određeno vrijeme (od 04.06.2018.)

NATJEČAJ za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto
DOKTOR OPĆE MEDICINE - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme (m/ž)
Rok prijave: 30 dana od objave natječaja

PSIHIJATAR - na neodređeno vrijeme (od 04.06.2018.)

NATJEČAJ za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto
PSIHIJATAR - 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Rok prijave: 30 dana od objave natječaja

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR - na neodređeno vrijeme (od 04.06.2018.)

NATJEČAJ za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto
MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR - 4 izvršitelja, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Rok prijave: 30 dana od objave natječaja
Pretplati se na Natječaji