Financijski izvještaji

Izmjene i dopune br. 2 Financijskog plana

Temeljem odredbe čl.19. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača , Upravno vijeće PB Lopača donosi na 31. sjednici dana 22.12.2020. godine Izmjene i dopune broj 2 . Financijskog plana PB Lopača.

Psihijatrijska bolnica Lopača - Prihodi II. Rebalans

Psihijatrijska bolnica Lopača - Rashodi II. Rebalans

Izmjene i dopune br. 1 Financijskog plana

Temeljem odredbe iz članka 19. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača (dalje: PB Lopača), Upravno vijeće PB Lopača donosi na 27. sjednici dana 25.08.2020. godine
Izmjene i dopune broj 1.
FINANCIJSKOG PLANA PB LOPAČA ZA 2020.GODINU

Rebalans 1..pdf

Financijski izvještaj za 2020. godinu

Temeljem odredbe iz članka 19. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača , Upravno vijeće PB Lopača donosi na 17. sjednici dana 17.12.2019. godine Financijski plan PB Lopača za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

2017

Temeljem odredbe iz članka 19. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača, Upravno vijeće donijelo je na sjednici dana 20.12.2016. godine
Financijski plan za 2017. godinu

Temeljem odredbe iz čl.19. statuta PB LOPAČA, Upravno vijeće PB LOPAČE donijelo je na sjednici dana 25.01.2018. Izmjene i dopune broj 1 Financijskog plana za 2017. godinu.
Rebalans za 2017. godinu
Obrazloženje
 

Financijski izvještaji za 2017. godinu
Proračun 
Bilješke uz FI
Tablice uz obvezne bilješke

2016

Sukladno Zakonu o proračunu te Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, ovdje možete pronaći Financijski Izvještaj za 2016. godinu.

2015

Sukladno Zakonu o neprofitnom računovodstvu, ovdje možete pronaći Financijski Izvještaj za 2015. godinu.

Stranice

Pretplati se na Financijski izvještaji